6 – Podeľme sa.

Podeľme sa.

Nie je to tak dávno ani,
pamätáte si to sami,
svet bol hladný po nerastoch
– po rope a iných skvostoch.
A tak sa za zlatom, ropou
vrhli hordy „zlatokopov“.
Do Ázie, do Afriky,
nemali zľutovanie s nikým,
všade sa, až z toho mrazí,
šírili jak metastázy.
Chceli ťažiť čierne zlato,
takmer nič im nedať za to,
a preto tam v pravej chvíli
diktatúry nastolili.
Ostatné už bola hračka
– neskutočná rabovačka,
brali si čo sa len dalo,
stále im však bolo málo…

Kde ste boli v takej chvíli,
o lup ste sa nedelili.
No a teraz, div sa svete,
zrazu od nás – malých chcete,
aby sme sa podelili,
imigrantov prichýlili.
Svedomie sa ozvalo vraj
– urobme im na svete raj,
postarať sa o nich treba,
prijmime ich medzi seba,
veď teraz, keď utekajú,
pomáhať im všetci majú.

                              Marec 2018