16 – Dôvera vláde.

Dôvera vláde.

Zúčastnili sa na zrade
keď dali dôveru vláde,
dá sa to nazvať zločinom
no a preto tým činom
iba tovar sa z nich stal,
uložený na regál,
(hoc‘ namiesto na policiach
v parlamentných sú laviciach).
Vedľa názvu vyníma sa
aj hodnota v eurách zasa,
stali sa z nich iba veci
položené na polici.

Za koľko sa zapredali,
vari sa im ich plat máli?
Aká je vlastne ich cena?
Mnoho z nich tušenie nemá.

Zvážte zmysel svojich krokov:
o dvadsať či tridsať rokov
možno už tu nebudete,
stále však na tomto svete
(snáď kontrolka vám zasvieti)
budú vaši vnuci, deti,
pchali ste sa do análov
– budú chodiť po kanáloch?
Nevypnú hruď – to bol môj dedo
– nik nechváli sa rodinným vredom…

Bolo im to vlastne treba?
Nech sa každý spýta seba…

                                          27.3.2018