13 – Hra so slovíčkami.

Hra so slovíčkami.

Milé dámy, milí páni,
pohrám sa so slovíčkami.
Vraví sa, že vláda vládne
a na nás to presne sadne.
Čo znamená výraz „vláda“,
zatiaľ stále márne hľadám.
Vládli predsa páni z hradu,
dnes však nie sú pre parádu,
mnoho z nich to iste raní,
no platení sú z našich daní,
sú to naši zamestnanci,
a aby z nich neboli štvanci,
zaslúžia si vlastné odbory,
tie nám nech lížu otvory:
„Súdiť, či sa nám oplatí,
aby sme im zdvihli platy,
prípadne ich vymeníme,
jedno je – v lete, či v zime,
ak ich práca bude sporná
a či inak neodborná,
ak sa nám nebude páčiť,
či nebudú na ňu stačiť.

Nech úväzok na dobu určitú
je rovnaký – pre nás, i tu:
ak počas neho sa neosvedčí
a výkonom nás nepresvedčí,
nech výpoveď má do hodiny,
a ľuďom nech slúži iný.“

Vraví sa, že vláda vládne,
u nás, zdá sa, hlavne kradne…

                                          20.3.2018