25 – Me too.

Me too.

Pápež vraví previnilo:
„Me too aj nás navštívilo,
snáď to cirkvi prepáčite,
hriechy kňazom odpustíte.“

Muž s mužom sa v chrámoch pária
a zbožne sa pri tom tvária,
o manželstve chcú však kázať,
no z ich úst je to len fráza.

Prečo mnohí z týchto tvorov
idú radšej do kláštorov?
Lepšie sa tam zverstvá taja
keď súložia muži dvaja,
ľahšie sa tam budú skrývať,
miništrantov zneužívať,
ich mäsko im viacej chutí.
Do záhuby svet sa rúti!

Jeden známy o nich tvrdí
že pička im asi smrdí,
ženy sa im zrejme hnusia,
hoci jednu strpieť musia.
Aj o tej však radšej vravia
že jej vstúpil do pohlavia
a oplodnil ju duch svätý.
Nebol tam aj niekto tretí…?

Podľa nich sú ženy hriešne.
Bolo by to celkom smiešne,
oni to však myslia vážne,
vraj sú to diablove kňažné.
Nevedia sa zbaviť hnevu
že sú trestaní za Evu,
za jeden hriech našej mamy:
stále majú pred očami
jak Adamovi ponúka
z červivého jablka.

V cirkvi – klube vyvolených,
v nej je miesto iba pre nich,
nestrpia tam žiadnu ženu
(isto hriechom nakazenú),
v kláštore nech iba slúži,
pri moci majú byť muži…

                                            14.9.2018