26 – Trest za dôchodok

Trest za dôchodok.

Tak som sa raz unavený
vracal domov z nočnej zmeny.
Keďže som po šesťdesiatke,
rozhodnutie bolo krátke:
vyše štyri desaťročia
na zmeny už hádam stačia,
vychutnám si lahôdku
predčasného dôchodku.
(odporúčam pozrieť zas
môj názor na letný čas).

Inak to však vidí štát,
chce ma za to potrestať:
prvýkrát ma potrestal,
keď osminu z dôchodku vzal.

Fenol? Benzén? Sírovodík?
Sľúbili, že dáky bodík
do dôchodku za to bude.
No na našej rodnej hrude
klamú, až sa z huby práši
zrušili to papaláši.

Pred časom vymyslel Kaník,
že aj jednonohý baník
nemusí byť na podpore,
nech pracuje niekde hore,
veď čo ak niekde náhodou
je jedna noha výhodou
(kratšia napríklad sa hodí
tomu, kto umýva schody).
Hoc‘ to bolo očividné,
aj tak im vzal invalidné.

Ešte treba fintou dákou
odradiť aj „predčasňákov“.
Hoci ešte nie je zima,
v poisťovni schladili ma:
Fenol? Benzén? Sírovodík?
Nedali mi žiaden bodík,
bonus za to – to vraj zasa
nám predčasným neráta sa
(zázračne sa mi v tej chvíli,
pľúca asi vyčistili).

Bezočivosť z mojej strany
už rozpočet bol vyrátaný:
pripravený na balíčky,
na príspevky pre mamičky,
taktiež deťom na obedy,…
a ja prídem práve vtedy.

Šéf odborov, čo robíte,
zdvihnite tie svoje rite:
dvakrát trestať za to isté
zdá sa vám to celkom čisté?
Kto sa celý život fláka
nemá údel „predčasňáka“.
Zostarnú aj príživníci
žobrajúci na ulici,
vyvreskujú, popíjajú,
im z dôchodku nestŕhajú.
Tí však nie sú unavení,
nepracujú na tri zmeny…

20.10.2019